GDPR

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

 

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.kisporonty.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki.

A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

2. A Szolgáltató, a Szolgáltató személye, a felhasználó

A kisporonty.hu oldal tulajdonosa, fenntartója a Kisporonty Kft (székhely: T2045 Törökbálint Kazinczy u. 57). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Kisporonty Kft.
A felhasználók, és ügyfelek adatait a Kisporonty Kft. Végzi.

Az adatkezelések tekintetében a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

A felhasználó a Szolgáltatóval kapcsolatba léphet, a jelen Szabályzat szerinti értesítéseket, kéréseket, egyéb közlendőket eljuttathatja, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

3. Irányadó jog

Az adatkezelésre a magyar jogszabályok az irányadók.

 

II. Adatkezelés

 

1. Regisztráció, a kezelt adatok köre

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.

A regisztráció során a felhasználó kötelezően megadja e-mail címét.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok a következők: Ügyfél neve, Gondviselő neve, ügyfél születési ideje, Ügyfél telefonszáma, címe, email címe, hírlevelet kér-e, nyilatkozat egészségi állapot felől.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, és elvei

Az adatkezelés célja az ügyfélkapcsolat

 •  A megadott adatok az elektronikus reklámok kiküldését szolgálja, a jelen szabályzat vonatkozó pontja szerint.
 • A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,

A Szolgáltató valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. A Szolgáltató nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés a szolgáltató szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
 • ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

3. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg.

A személyes adatok kezelése ténylegesen a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozók székhelyén, fióktelepén, telephelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg. Az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

 

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozó igénybe vétele

A kezelt adatokat a Szolgáltató nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

 

5. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása

A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban kapcsolattartás hatályos egészségügyi előírások betartásának céljából használja fel.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön.

 

6. Reklámozási célú adatkezelés

A szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön, ezt a felhasználó utólag megtilthatja.

 

7. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szolgáltató az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőben adja meg. A tájékoztatás teljes körű, az adatkezelés minden részletére kiterjed.

 

8. Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

A Szolgáltató a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szolgáltató rendszere öt munkanapon belül törli..

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

 

9. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.

10. Adatvédelmi nyilvántartás

A Szolgáltató az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót a Szolgáltató annak kézhezvételét követően jelen Szabályzatban feltünteti.

 

11. A jogérvényesítés módja

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás